De technische gelijkwaardigheid van een werkzame stof moet in het kader van de toelating van biociden worden beoordeeld indien een wijziging heeft plaatsgevonden wat betreft de bron van de werkzame stof.

  • Aanvraagprocedure
  • Ondersteunend document (in bijlage; dit kan in R4BP 3 opgeladen worden)

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.