Biociden

Aanvraag tot het inwinnen van informatie over beschikbare tests en onderzoeken in het kader van data sharing
Elke aanvrager die met het oog op zijn toelatingsaanvraag op grond van de BPR van plan is tests of onderzoeken te verrichten waarbij gewervelde dieren bet...
Zo, 25 Sep, 2016 om 1:45 PM
Registratie van biociden van het gesloten circuit
Verkopers en gebruikers van biociden die zijn toegewezen aan het gesloten circuit, moeten de verplichtingen met betrekking tot het gesloten circuit in ac...
Ma, 2 Jan, 2023 om 9:56 AM
Aangifte van jaarlijkse hoeveelheden
Conform het Koninklijk Besluit betreffende de vergoedingen en jaarlijkse bijdragen van 13 november 2011 zijn alle toelatingshouders verplicht een jaarlijkse...
Ma, 23 Apr, 2018 om 9:46 AM
Vrijstelling voor militair materiaal
In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de Biocidenverordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen...
Do, 1 Sep, 2016 om 2:07 PM