Elke aanvrager die met het oog op zijn toelatingsaanvraag op grond van de BPR van plan is tests of onderzoeken te verrichten waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, moet bij ECHA een informatieverzoek indienen via R4BP3 om te kijken of dergelijke tests of onderzoeken al eerder werden ingediend onder de BPR of BPD.


Indien de aanvrager in het kader van het gezamenlijk gebruik van gegevens niet tot een overeenkomst met een eigenaar van bestaande gegevens omtrent tests of onderzoeken kan komen, voorziet artikel 63(3) van de BPR om dit aan ECHA te melden via een webformulier.


Voor meer informatie kan u contact opnemen met de helpdesk van ECHA.