Verkopers en gebruikers van biociden die zijn toegewezen aan het gesloten circuit, moeten de verplichtingen met betrekking tot het gesloten circuit in acht nemen overeenkomstig de artikelen 35 tot en met 40 van het Koninklijk Besluit van 4 april 2019.

Alle verkopers en gebruikers moeten zich registreren in een online registratiesysteem en jaarlijks een verkoopsregister bijwerken (enkel voor verkopers).


Om te registreren, moet men zich aanmelden voor een persoonlijk account.


Een mandaatformulier is beschikbaar voor personen die de registratie aan een andere partij wensen uit te besteden (zie bijlage).