Verkopers en gebruikers van biociden die zijn toegewezen aan het gesloten circuit, moeten de verplichtingen met betrekking tot het gesloten circuit in acht nemen overeenkomstig de artikelen 42 tot en met 48 van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014.

Alle verkopers moeten zich registreren in een online registratiesysteem en jaarlijks een verkoopsregister bijwerken.

Vanaf 31 december 2018 moeten alle gebruikers zich registreren in hetzelfde registratiesysteem en deze registratie jaarlijks bevestigen. Om zich te kunnen registreren, moet men zich vooreerst inschrijven om een persoonlijke account te bekomen.


Een mandaatformulier is beschikbaar voor personen die de registratie aan een andere partij wensen uit te besteden (zie bijlage).