Conform het Koninklijk Besluit betreffende de vergoedingen en jaarlijkse bijdragen van 13 november 2011 zijn alle toelatingshouders verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen die wordt berekend op basis van de risico's die worden gegenereerd door elk toegelaten / genotifieerd biocide en de hoeveelheden die in het afgelopen jaar in de handel zijn gebracht.

De procedure vindt plaats in twee stappen:

  • De aangifte van de jaarlijks gecommercialiseerde hoeveelheden: de FOD stuurt een e-mail naar elke toelatingshouder met enkele instructies om te volgen, een wachtwoord en een login om zich te connecteren met de betrokken website. Deze fase eindigt op 31 januari van elk jaar.
  • Betaling van de jaarlijkse bijdragen: details over de berekening van het te betalen bedrag worden vermeld zodra de jaarlijks gecommercialiseerde hoeveelheden voor elk product zijn gecodeerd. U moet op "volgende" klikken, uw gegevens bevestigen en uw gegevens verzenden.


De factuur wordt u vervolgens per e-mail toegestuurd. De betaling moet de FOD vóór 31 maart bereiken.


U vindt informatie over de jaarlijkse bijdragen in het Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten van 13 november 2011.


Voor alle vragen in verband met de aangifte van de jaarlijkse hoeveelheden biociden en met het bedrag van de jaarlijks te betalen bijdrage, kunt u een e-mail sturen naar: volum.gestautor@milieu.belgie.be.