In het belang van defensie kan er een vrijstelling van de Biocidenverordening toegekend worden voor stoffen, mengsels, voorwerpen of behandelde voorwerpen die worden ingevoerd, geproduceerd, gefabriceerd of gebruikt voor militair materiaal. Hieraan is een eenmalige retributie van 750€ verbonden.