Kleine en middelgrote ondernemingen komen krachtens de REACH-verordening in aanmerking voor lagere vergoedingen. De kortingen zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf overeenkomstig het bepaalde in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie en kunnen oplopen tot 95% van de standaardvergoeding voor een REACH-registratie. Meer achtergrondinformatie vindt u bij ECHA en in de K.M.O.-folder.