In België moet elke verkoper en/of gebruiker van biociden uit het gesloten circuit zich sinds 20 mei 2016 vooraf registreren. De verplichtingen met betrekking tot de verkoop en het gebruik zijn gewijzigd in 2018. Voor meer informatie kan u deze webpagina raadplegen.

Richtsnoeren


Websites