• Document omtrent de etikettering van behandelde voorwerpen (Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid) (zie bijlage)
  • Websites
  1. Behandelde voorwerpen (ECHA)
  2. Treated articles (Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid)


Belangrijk: 


Overgangsmaatregelen behandelde voorwerpen


Sinds 1 september 2013 moeten de werkzame stoffen in een biocideproduct dat wordt gebruikt voor de te behandelen voorwerpen, al zijn toegelaten of onder beoordeling zijn voor de desbetreffende productsoort.