• Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en  elektronische apparatuur (geconsolideerde versie)
  • Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

  • Koninklijk besluit van 29 april 2001 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid
  • Koninklijk Besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (geconsolideerde versie)

  • Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

  • Koninklijk besluit van 3 juni 2020 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur