• Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en  elektronische apparatuur (geconsolideerde versie)
  • Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

  • Koninklijk besluit van 29 april 2001 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid
  • Koninklijk Besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (geconsolideerde versie)