Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-verordening, de Biocidenverordening en de CLP-verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie.