• Koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk (geconsolideerde versie)
    • Ministerieel besluit van 9 september 2015 tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk