Voor 57 categorieën van machines voor gebruik buitenshuis gelden op Europees vlak specifieke regels met betrekking tot de geluidsemissies

Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw, moeten zich ook houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen. Wanneer een nieuwe emissielimiet van kracht wordt, mogen er, mits toestemming, toch noch een bepaald aantal machines op de markt worden gebracht die voldoen aan de vorige norm (= het flexibiliteitsmechanisme).
  • Aanvraag om in aanmerking te komen voor het flexibiliteitsmechanisme