• Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (geconsolideerde versie)
  • Koninklijk Besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen (geconsolideerde versie)