• Koninklijk Besluit van 30 juli 2013¬†betreffende het verbod van het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen
  • Koninklijk Besluit van 30 juli 2013¬†betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons