• Aanmelding┬ábij het FLEGT licentie- en controlesysteem voor houtinvoer (FLEGT IT)
  • Opzet┬ávan een stelsel van zorgvuldigheidseisen voor marktdeelnemers (template van de ETTF in bijlage).