!!! DIT IS DE NATIONALE OVERGANGSPROCEDURE VOLGENS HET BELGISCHE KB BIOCIDEN !!! Kijk bij de Europese procedure wanneer de werkzame stoffen op Europees niveau zijn goedgekeurd.


Vanaf januari 2018 moet een kennisgevingsaanvraag ten laatste 6 maanden VÓÓR de op EU-niveau bepaalde goedkeuringsdatum ingediend worden! Indien de aanvraag na deze termijn wordt ingediend, zal ze worden verworpen.


Om een aanvraag tot kennisgeving in te dienen, moet u een papieren aanvraag (via het kennisgevingsformulier) of elektronisch dossier samenstellen en een retributie van 500€ betalen (raadpleeg de overzichtstabel in bijlage voor afwijkende bedragen zoals omtrent de wijziging van een kennisgeving)

Vanaf juli 2017 zijn de veiligheidsinformatiebladen van de niet-werkzame bestanddelen verplicht toe te voegen aan de aanvraag.


Voor de in-situ generatie van een werkzame stof op basis van één of meerdere precursoren (met biocide intentie) geldt eveneens de notificatieprocedure.


Belangrijk: 

  • Informatie omtrent het versturen van het dossier en het administratief beheer
  • Let op de vereisten van artikel 95 van de Biocidenverordening betreffende leveranciers van actieve stoffen
  • Informatie omtrent de behandelingstermijn van uw dossier
  • Informatie omtrent de betaling van de retributie
  • Informatie omtrent de jaarlijkse bijdrage van verkochte hoeveelheden
  • Informatie omtrent het homologatienummer dat op uw etiket moet verschijnen
  • Informatie omtrent het gesloten circuit